background
MAZDA

YO-31A Su Pompası

B630-15-010/A
B310-15-010
8AB3-15-010/10A
8AB4-15-010/010A

121 (DA) - 121(DB) 1.1,1.3,1.3i
323 (BA)1.3i-1.5i 16V,1.6i,1.8i 16V
323 (BF)1.3-1.5-1.6-1.6i Turbo
323 (BG) 1.3-1.6 (89-94)
323 (BJ) 1.3i 16V
323 (BW) 1.5-1.6/i
MX3 1.6i - 1.6i 16V (91-98)
MX5 1.6i-1.6i 16V-1.8i-1.8i 16V